Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc cần giải đáp, có thể tìm tôi qua

Gmail: nguyenthieu9076@gmail.com.

Facebook: https://www.facebook.com/extractaudio

Điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi xem xét kịp thời và giải quyết yêu cầu của bạn một cách hiệu quả.

Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc duy trì sự công bằng và tôn trọng bản quyền âm nhạc.

Trân trọng!